Garderoben

Du kan både gilla mode och samtidigt bry dig om miljön. Det gäller att vara litet smartare och välja plaggen med litet mera omsorg, och att också göra medvetna val vad gäller innehållet i den egna garderoben. Marthaförbundet vill med projektet Garderoben lyfta fram miljösmartha sätt att klä sig för att minska konsumtionen av så kallade slit-och-släng-kläder, och sålunda även minska den totala mängden textilavfall. Vi önskar att allt fler människor intresserar sig för plaggets ursprung och andrahandsvärde, och väljer plagg som är av god kvalitet, som är värda att vårda och reparera för att hålla riktigt, riktigt länge.

Ladda ner och printa ut våra smartha garderobsteser.


GÖR OM!
 


Save the date – klädbytardagen 2015

Den nationella klädbytardagen, instiftad av Marthaförbundet 2013, kommer igen den 19 november 2016. Förbundet, distrikt, föreningar och kretsar arrangerar klädbytardagar i hela Marthafinland.


Vi konsumerar i medeltal 14–17 kg textilier per person och år. Totalt ger vi upphov till 90 000 ton textilavdall per år. 10 % av de avlagda kläderna finner sin väl till välgörenhetsorganisationer. Textilåtervinningen är mycket begränsad, och därför blir stora mänger återvinningsbar lump istället avfall. Från och med 2016 kommer alla textilier att brännas vid avdalsförbränningsanläggningar.
 

Läs mer om textilkonsumtionen i Finland och världen, återvinning av kläder och ta del av tvätt- och lappningsråd i broschyren Garderoben – Stilsmartha tips för en hållbar textilkonsumtion.

I det här avsnittet av Marthapodden pratar Elin Sandholm, Garderoben-föreläsare, om kläder och kvalitet.