Marthaförbundets höstmöte

25 November 2017, 11:00 - 17:30
PROGRAM
 
 • Kl. 11:00 – 12:30
  Lunch med fullmaktsgranskning
   
 • Kl. 12:30
  Höstmötet inleds
  Andrea Hasselblatt, förbundsordförande, öppnar mötet
  Höstmöteshandlingar
   
 • Eftermiddagskaffe ca kl 14.00
  Under kaffepausen kan du bekanta dig med Marthaförbundets nya utrymmen, möta förbundets personal och centralstyrelse samt ta del av inspirationsmodellerna för verksamhet i distrikt, förening och krets. Modellerna kan ge inspiration till program och verksamhet för föreningar och kretsar som vill engagera sig i och dela med sig av det som är aktuellt inom Marthaförbundet.
   
 • Höstmötet avslutas senast kl. 17:30

 

Den som vill avsluta dagen med diskussion under friare former och marthamingel är välkommen till undervisningsköket efter mötets slut.

Anmälan:
Alla deltagare, även centralstyrelsemedlemmar och distriktens ombud, anmäler sig till höstmötet via denna länk:  https://goo.gl/forms/sNd22NvJJTY8cl5w1 
Anmälan är bindande och varje anmäld deltagare faktureras. Anmälan görs senast 3.11. Behöver du hjälp med att anmäla dig, kontakta Marika Danielsson, marika@martha.fi eller tfn: 044 735 4971.


Pris:
20 euro inklusive lunch med kaffe samt eftermiddagskaffe med kaka. Marthaförbundet står för centralstyrelsemedlemmarnas och ombudens lunch.

Mera info får ni av utvecklingschef Petra Högnäs, petra.hognas@martha.fi, tfn 044-280 6609.

 

Plats
Marthaförbundet/Kvarteret Victoria, Victoriasalen
Medelhavsgatan 14 B
00220 Helsingfors
Arrangör
Marthaförbundet
Tidpunkter