Tillbaka

Internationell verksamhet

Marthaförbundet är medlem i flera internationella organisationer.
 

ACWW

Marthaförbundet är medlem i The Associated Country Women of the World – en internationell organisation med 500 medlemsorganisationer och 9 miljoner medlemmar i över 70 länder. ACWW arbetar för att förbättra levnadsstandarden för kvinnor och deras familjer. ACWW samarbetar bland annat med UNESCO i olika u-landsprojekt och har rådgivande status inom FN. Marthaförbundet deltar aktivt i ACWW:s arbete, bland annat genom möten och kongresser och genom finansiellt stöd.

NKF

Medlemskapet i Nordens Kvinnoförbund (NKF) ger Marthaförbundet en god kontaktlänk till kvinnoorganisationer i de övriga nordiska länderna. NKF är en takorganisation för Marthaförbundet, Marttaliitto och de nordiska systerorganisationer:

  • Norge – Norges Kvinne- og Familieforbund
  • Sverige – Riksförbundet Hem och samhälle
  • Island – Kvenfélagasambands Islands

Gemensamma kurser och initiativ i olika samhällsfrågor står på programmet.

EWL

Marthaförbundet är medlem i European Women's Lobby (EWL) via Nytkis (Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete). Nytkis är ett samarbetsorgan för kvinnoorganisationer som jobbar för att förbättra kvinnornas ställning och för att förverkliga en verklig jämställdhet mellan könen samt befrämja rättvisa i samhället. Nytkis bevakar kvinnornas rättigheter: följer upp lagstiftning, beslutsfattande och forskning, tar ställning i politiken och i olika frågor i samhället ur kvinnoperspektiv.

ASECO

Marthaförbundet är också medlem i ASECO – Alliance for Social and Ecological Consumer Organizations.

MartaCentrs

Marthaförbundet startade 1998 ett samarbetsprojekt i Lettland, resurscenternätverket Marta Centrs i Riga. Projektet är till för att hjälpa och stödja kvinnor genom utbildning och uppbyggande av sociala nätverk.


Du kan stödja MartaCentrs verksamhet i Lettland. Läs mera här om hur du går tillväga.