ORDFÖRANDEBREV 2018

Ett stort tack till er alla för er insats under fjolåret – vi blev återigen fler marthor! Dessutom grundades den allra första marthaföreningen på våra språköar då Tammerfors Marthaförening inledde sin verksamhet i december. För tillfället håller ytterligare två föreningar på att starta upp sin verksamhet. Vi hoppas att ni alla har kommit bra i gång och är redo inför det nya året! Har ni frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med oss på förbundet!

Föreningarnas årsmöte och distriktens vårmöte

Senast inom februari månad håller marthaföreningarna sitt årsmöte, distrikten håller sitt vårmöte senaste den sista mars, det betyder att alla handlingar ska färdigställas i början av året. Stäm gärna av med vår checklista när ni förbereder era möten.

Årets marthagärningar 2018

Nominering för årets marthagärningar pågår fram till den sista januari. 

Föreningsstödet 2018

Har ni idéer om mindre projekt som ni skulle vilja förverkliga, finns det intressanta kurser ni skulle vilja arrangera eller föreläsare som ni skulle vilja bjuda in till era marthamöten?  Då har ni under februari månad möjlighet att ansöka om föreningsstöd från Marthaförbundet. Bekanta er med de uppdaterade kriterierna på martha.fi.

Statistikuppgifter till verksamhetsberättelsen

Antalet medlemmar i föreningen/distriktet bör framgå av verksamhetsberättelsen. Observera att statistikuppgifterna tas som i fjol direkt från medlemsregistret, därför är det viktigt att uppgifterna i registret är korrekta. Kom ihåg att regelbundet uppdatera medlemsregistret, dels då förändringar sker i styrelsen, dels då medlemmar tillkommer eller vill avgå. Vill ni granska er statistikrapport kan ni beställa den av Marthaförbundets administrativa assistent Marika Danielsson, marika.danielsson@martha.fi, 044 735 4971.

Fakturering av medlemsavgiften 2018

Medlemsavgiften debiteras via Marthaförbundet också år 2018, på samma sätt som år 2017. Med fakturan uppbärs förbunds-, distrikts- och föreningsavgiften. Varje förening och distrikt kommer att få sig tillsänt de nuvarande uppgifterna om avgifter och kontonummer för granskning innan faktureringen i mars. Samtidigt kontrolleras även vem som innehar förtroendeuppdragen. Anvisningar om hur man uppdaterar förtroendeuppdragen i registret kommer att tillsändas de registeransvariga per e-post. Medlemsavgifterna och kontonumren uppdateras av ekonomiassistent Marika Danielsson.

Nyblivna seniormedlemmar, medlemmar födda år 1937 eller tidigare, har möjlighet att erhålla seniorrabatt. Observera att de medlemmar som tidigare har erhållit seniorrabatt inte behöver ansöka om rabatten på nytt. Blankett för ansökan finns på hemsidan. Blanketten returneras till Marthaförbundet, Marika Danielsson, Medelhavsgatan 14 C, 00220 Helsingfors. Märk att kretsen ställer sin ansökan till föreningen, som sammanställer alla beviljade ansökningar på en blankett som sänds till Marthaförbundet.

Marthaförbundets vårmöte 5.5.2018

Vårmötet hålls i Åbo lördagen den 5 maj. Mötet går av stapeln i Sigynsalen och festmiddagen hålls i Brandkårshuset, båda belägna i centrala Åbo. Den som önskar kan ordna eget program under söndagen. Mera info om vårmötesprogrammet hittar ni i Martha nr 1/2018 och inom kort på förbundets hemsida martha.fi.