Budgetera och bokför

Text

Att göra upp en budget är inte svårt!

Det innebär att uppskatta  inkomster och utgifter under en viss period, och sedan följa med hur budgeten utfaller. Om du börjar med att bokföra utgifterna och inkomsterna, är det sedan enklare att göra upp en realistisk budget. För att vi skall kunna hålla vår budget, måste den vara realistisk.

Inom en större ekonomisk enhet, till exempel en familj, kan alla ha olika drömmar och olika sätt att använda pengar. Det är därför bra om familjen tillsammans kommer överrens om spelreglerna för ekonomin, vad som är viktigt och vad man kan avstå från. Om alla är med i planeringen får barnen också en realistisk bild av vad det kostar att leva.

Då du planerar din ekonomi är det viktigt att vara ärliga mot sig själv. Överdriv inte inkomsterna och underskatta inte utgifterna! En del av inkomsterna lönar det sig att spara, så att du har en reservkassa om något oförutsett händer.

Här kan du ladda ner vårt bokförings- och budgetblad.

Har du inte excel som krävs för att använda bokröfings- och budgetbladen, kan du använda OpenOffice.