Kartlägg penningflödet: Kassaflödesschema

Ingress
Vill du veta ditt penningläge just nu och i närmaste framtid? Då behöver du kassaflödesschemat som hjälper dig att kartlägga penningflödet, dag för dag.
Text

Få koll på din ekonomi!

Du börjar med att mata in ingående saldot som består av saldot på dina bankkonton och de kontanter du har. Efter att du matat in ingående saldot, fortsätter du med att mata in inkomster och utgifter i den ordning de förfaller. Summorna skall vara verkliga eller realistiska uppskattningar. Om saldot går på minus betyder det att  utgiften inte går att betala innan du fått inkomster. Alternativt kan du skjuta upp en annan utgift som finns tidigare, men som du inte hunnit betala. Kom ihåg att ifall du hamnar skjuta upp en betalning bör faktureraren alltid meddelas innan räkningens förfallodag!

Ladda ner ett kassaflödesschema här.

Har du inte excel som krävs för att använda kassaflödesschemat, kan du använda OpenOffice.