46465.jpg

Inspirationspaket för daghem

04.11.2015 kl. 16:10
Arbetar du med barn i åldern 3–6 år eller känner du någon som gör det? Nu har du möjlighet att beställa ett inspirationspaket med 28 sensoriska övningar som utgår från saperemetoden.

Med hjälp av saperemetoden kan du väcka barnets nyfikenhet för mat. Barnets ordförråd och uttrycksförmåga utvecklas samtidigt som det får kunskap om livsmedel och mat på ett lustfyllt sätt. I inspirationspaketet ingår också material för bespisningen och artiklar om tre daghem i Svenskfinland.

Inspirationsmaterialet har utvecklats inom ramen för Marthaförbundets projekt Tack för maten! och levereras i en praktisk pärm som kan beställas från Marthaförbundet till ett självkostnadspris om 20 euro. För beställningar, vänligen kontakta Marika Seger på marika.seger@martha.fi eller tfn 010 279 72590 (må–to kl. 9–12). Vid postning tillkommer portokostnader.

 

Karin Lindroos