65537.jpg

Jubileumsårets handarbetskampanj: Sockor för mor

28.09.2018 kl. 11:05
Finlands svenska Marthaförbund och Marttaliitto, som fyller 120 år nästa år, samt Finlands Barnmorskeförbund, som firar sitt 100-årsjubileum, uppmanar marthorna och barnmorskorna att under hösten 2018 och under 2019 skapa yllesockor gjorda med olika tekniker. Nästa år doneras yllesockorna till förstföderskor och adoptivföräldrar.

Till yllesockorna kan bifogas ett meddelande som berättar om det stöd som marthaförbunden erbjuder i familjens vardag och om marthornas verksamhet. Man kan även sticka sockor till sin egen mamma, mormor eller en någon annan mamma som är viktig för en själv.

Yllesockorna kan vara traditionellt stickade eller virkade. Mönstret på yllesockorna kan vara mångfärgat och invecklat, men sockorna kan också vara enfärgade eller randiga. Sockorna kan tillika göras enligt den beskrivning som offentliggörs i februari 2019 med anledning av jubileumsåret. Vi delar med oss av inspiration att både lära ut och lära sig nya sätt att tillverka yllesockor. Yllesockorna kan skapas tillsammans i marthornas handarbetsgrupper eller under föreningarnas marthakvällar. I huvudsak gör man sockor i storleken 39–40.

Bilder på yllesockor samt tips och råd för yllesockor som tillverkats på olika sätt kan man dela med sig av i Facebook-gruppen Sukat äidille (sv. Sockor för mor). Föreningarna och handarbetsgrupperna kan också lokalt ställa ut sockorna på utställningar innan sockorna skickas iväg.

Sockorna samlas in under tiden 3 till 9 december, alla insamlingsställen finns listade här. 

Under 2019 samlas sockor in 25.2–3.3, 12–18.9 och 7–13.10. 

Karin Lindroos

ALLT NI BEHÖVER TILL Världens största marthakväll
 

SAVE THE DATES


31.1.2019 Världens största marthakväll
Läs mer om kvällen här. 

26–27.4.2019 Jubileumsårets vår- och årsmöten, Helsingfors

26.4.2019

  • Jubileumsårets seminarium (Marttaliitto)
  • Martharundvandring (Uudenmaan Martat)

27.4.2019

  • Öppningsceremoni (Marthaförbundet och Marttaliitto)
  • Vår- och årsmöte (Marthaförbundet och Marttaliitto)
  • Festmiddag (Helsingfors Svenska Marthaförening)                                                

8.9.2019

  • Inledning av Marthaveckan
  • Jubileumsgudstjänst, Åbo
  • Nationella knytkalasdagen (får också placeras vid lämplig tidpunkt, t.ex. höstfest)

14.9.2019 Marthatorget, Senatstorget, Helsingfors                                                

11.10.2019 Internationella äggdagen 

6.12.2019 Vi äter tillsammans (marthor uppmuntras besöka äldreboenden för gemensamma måltider)

Hela 2019 Handarbetsjippo Sockor åt mamma, läs mer här


Finlands Svenska Marthaförbund r.f.
Medelhavsgatan 14 C
00220 Helsingfors

Telefon 044 402 6884
E-post fornamn.efternamn@martha.fi


Tillverkad i Finland med   av Webbhuset