68698.jpg

Martha, du är en viktig kugge i det cirkulärekonomiska hjulet

11.04.2019 kl. 10:50
Att dela med sig är ett av cirkulärekonomins fundament.

Jubileumsåret har kört igång med den mycket lyckade Världens största marthakväll som firades runt om i landet den 31 januari 2019. Uppskattningsvis samlades drygt 10 000 marthamedlemmar denna kväll för att fira Martharörelsens 120 år. Glädjande många föreningar och kretsar firade över språkgränsen tillsammans med våra systrar i Marttaliitto. Nya vänskapsband knöts och frön till nya framtida samarbetsprojekt såddes.

Tillsammans och i arbetets tecken är temat för vårt jubileumsår. Tillsammans lär vi oss nya saker och delar med oss av den kunskap vi har. Att fira hållbart i arbetets tecken är ett medvetet val och ett rättesnöre för hela jubileumsåret.

Att dela med sig är ett av cirkulärekonomins fundament. Med era dagliga handlingar ute i föreningar och kretsar är ni värdefulla kuggar i det cirkulärekonomiska hjulet. Vi ska tänka på hur vi konsumerar och fråga oss själva om vi måste äga alla prylar vi är i behov av. Min familj har ingen släpvagn men det har många av våra grannar och goda vänner som bor i närheten. De är vänliga nog att alltid låna ut sina vagnar då vi har behov av en. Vi i vår tur står gärna till tjänst och lånar ut våra prylar.

Sparsamhet är en dygd. Redan nu och i framtiden kommer detta att bli alltmer avgörande för att förhindra den globala uppvärmningen. Vi måste minska på och undvika slit-och-släng-konsumtionen och minska på våra koldioxidavtryck. Hushållens konsumtion står för 68 procent av växthusgasutsläppen i Finland, vilket innebär att det har stor betydelse hur vi bor, förflyttar oss, äter och vad vi köper. Genom våra gärningar och val i vardagen kan vi minska utsläppen i betydande utsträckning. Dina dagliga val har betydelse. Finland har förbundit sig vid FN:s mål för hållbar utveckling vars syfte är att göra världen till en bättre plats för oss alla.

Marthaförbundet jobbar för en hållbar vardag. Vårt mål är att förbättra världen en vardag i taget och detta är helt i linje med FN:s mål. Vi jobbar för ett mer miljövänligt konsumtionsmönster. Hushållens konsumtionsval har en stor betydelse för bekämpningen av klimatförändringen. Tack för att du genom att leva enligt Marthaförbundets värderingar och genom dina val i vardagen bidrar till att uppfylla FN:s mål för en hållbar utveckling. Vi är alla en del av en större helhet och du är en viktig kugge i den framtida utvecklingen. 


Annika Jansson verksamhetsledare

Marthaförbundet

ALLT NI BEHÖVER TILL Världens största marthakväll
 

SAVE THE DATES


31.1.2019 Världens största marthakväll
Läs mer om kvällen här. 

26–27.4.2019 Jubileumsårets vår- och årsmöten, Helsingfors

26.4.2019

  • Jubileumsårets seminarium (Marttaliitto)
  • Martharundvandring (Uudenmaan Martat)

27.4.2019

  • Öppningsceremoni (Marthaförbundet och Marttaliitto)
  • Vår- och årsmöte (Marthaförbundet och Marttaliitto)
  • Festmiddag (Helsingfors Svenska Marthaförening)                                                

8.9.2019

  • Inledning av Marthaveckan
  • Jubileumsgudstjänst, Åbo
  • Nationella knytkalasdagen (får också placeras vid lämplig tidpunkt, t.ex. höstfest)

14.9.2019 Marthatorget, Senatstorget, Helsingfors                                                

11.10.2019 Internationella äggdagen 

6.12.2019 Vi äter tillsammans (marthor uppmuntras besöka äldreboenden för gemensamma måltider)

Hela 2019 Handarbetsjippo Sockor åt mamma, läs mer här


Finlands Svenska Marthaförbund r.f.
Medelhavsgatan 14 C
00220 Helsingfors

Telefon 044 402 6884
E-post fornamn.efternamn@martha.fi


Tillverkad i Finland med   av Webbhuset