projekt, kampanjer

smarthfisk

Med start våren 2018 erbjuds nyfinländare och marthor i Österbotten att ta del av kurser om hantering av smarthfisk (skräpfisk). Tillsammans får målgrupperna bekanta sig med ett ämne som de inte tidigare känner till, i det här fallet smarthfisken. På lika villkor lär sig kursdeltagarna om hur man tar tillvara och tillreder smarthfisk.  
 

Familjekompet

Familjekompet (kompet = Kostrådgivning, Omsorg om Miljön, familjens Pengar) stärker småbarnsfamiljers kunskap och färdigheter samt främjar deras välmående i vardagen genom kurser, föreläsningar och fortbildning som berör kost och näring, hållbar livsstil och hemmets ekonomi.
 

Tack för maten!

Tack för maten! engagerar de privata svenskspråkiga daghemmen i Svenskfinland att utveckla måltiden och bespisningsverksamheten.
 

Hantera vardagen

Målsättningen med Hantera vardagen är att ge kunskap och färdigheter för att främja balans i vardagen genom att stärka kunskaper i huslig ekonomi och vardagshantering.

 

UPPDRAG Z

Uppdrag Z stödjer en mera hanterbar vardag för unga. Uppdrag Z-programmet förstärker ungas självförtroende genom att träna deras praktiska färdigheter samt genom att öka deras vardagskunskap, delaktighet och känsla av gemenskap.

 

Den finlandssvenska matkulturdagen

Matkulturdagen instiftades på initiativ av Finlands svenska Marthaförbund och firas sedan 1992 årligen den 9 oktober. I samband med matkulturdagen utkommer Marthas matkulturmagasin. År 2017 är temat proteiner från växtriket.
 
 

Garderoben och Den nationella klädbytardagen

Med projektet Garderoben lyfter vi fram miljösmartha sätt att klä sig för att minska konsumtionen av så kallade slit-och-släng-kläder, och dämed även minska den totala mängden textilavfall.

 

Avslutade projekt

 

 

 

 

 

 

 

 


Annika Jansson, verksamhetsledare

Hör av dig till mig om du har frågor kring projektverksamheten! 050 302 3363, annika (at) martha.fi

För kontaktuppgifter till projektledare, klicka in dig på projektets flik.