Familjekompet 2017

Familjekompet (kompet = kost, miljö, pengar) stärker småbarnsfamiljers kunskap och färdigheter samt främjar deras välmående i vardagen genom kurser, föreläsningar och fortbildning som berör kost och näring, hållbar livsstil och hemmets ekonomi. Verksamheten är praktisk till sin karaktär och utgår från barnfamiljernas vardag och omfattar hela Svenskfinland. Målgruppen är barnfamiljer med en baby i familjen (0–16 mån). Varje träff bygger på varandra och deltagarna i gruppen blir en stödgrupp för varandra.
 

Verksamhetsformer

FÖRELÄSNINGAR
Bokningar: Solveig Backström, solveig.backstrom (at) martha.fi, tfn 043 820 0070
Avgift: 100 euro
 
KURSER (3 träffar) 
Bokningar: Solveig Backström, solveig.backstrom (at) martha.fi, tfn 043 820 0070
Avgift:15 euro/familj för 3 träffar

Träff 1. Babyns och familjens kost. Längd: 1½-2 h
Mål: Skapa grunderna för en hållbar måltidsordning i familjen. Lyfta fram den gemensamma måltiden som en hälsofrämjande åtgärd. Informera och inspirera kring hemlagad mat enligt näringsrekommendationerna. 
Hur? Föreläsning under förberedelsetiden/nybliven föräldragrupp (barnet 0–4 mån), föreläsning på föräldracafé, föräldra-barngrupper.
 
Träff 2. Babymatlagning. Längd: 3 h
Mål: Erbjuda praktisk kunskap för en hållbar måltidsordning. Stöda familjens utveckling vid övergången till babymat. Erbjuda praktisk kunskap kring hur du tillreder babymat. Betona vikten av den gemensamma måltiden. 
Hur? Praktisk matlagningskurs med babymaten i fokus (barnet 4–10 månader).
 
Träff 3. Barnfamiljens matvardag. Längd: 3 h
Mål: Erbjuda praktisk kunskap för en hållbar måltidsordning och vardag. Sprida kunskap om hemmets ekonomi med fokus på barnfamiljens vardagsekonomi. Stödja familjernas övergång från babymat till familjemat (teori och praktik). Betona vikten av den gemensamma måltiden. 
Hur? Praktisk matlagning ur ekonomisynvinkel (barnet 10–16 mån)
 

 

FORTBILDNING, 2 dagar
Bokningar: Solveig Backström, solveig.backstrom (at) martha.fi, tfn 043 820 0070
 
Målgrupp: studerande inom andra stadiet, kommunal rådgivningspersonal, hälsovårdarförbundet, personal inom tredje sektorn. 
Mål: Sprida kunskap kring det praktiska stödet i familjevardagen gällande kostrådgivning, omsorg om miljön och familjens pengar genom teori och praktik. Stöda familjen ur ett bredare perspektiv; erbjuda möjlighet att genom stärkande av rådgivningspersonalens kunskap utveckla rådgivningsarbetet. Arbeta för att flera i barnfamiljernas vardag har kunskap att stöda familjens vardag ur ett hållbart perspektiv.

Dag 1: Baby- och barnfamiljens kost (teori och praktik), hushållet i fokus
Dag 2: Baby- och barnfamiljens vardag ur ekonomiskt och ekologiskt perspektiv (teori) samt hur det syns i praktiken gällande hushållet som helhet (praktik).
  

 

 

 
Projektledare Solveig Backström, 043 820 0070, solveig (at) martha.fi