67129.jpg

Tack för maten! seminarium

08.01.2019 kl. 10:55
I slutet av januari bjuder Marthaförbundets projekt Tack för maten! in daghemspersonal till ett seminarium med fokus på barn och mat och vikten av en pedagogisk måltid.

Projektet Tack för maten! avslutas i samband med seminariet, och projektledare Sofia Grynngärds och projektkoordinator Jenni Haapala presenterar resultaten från det treåriga projektet. 


Här berättar Sofia vad vi kan förvänta oss av seminariet. Programpunkterna presenteras längre ned. 

Vem kan ha nytta av seminariet? 
– Alla som arbetar med barn eller som lagar mat till barn. Alla som är intresserade av barn och mat. Fokus ligger på barn inom småbarnspedagogiken.

Vad kommer vi att lära oss på seminariet? 
– Varför det är så viktigt att maten och måltiden blir pedagogisk från många olika synvinklar. Med alla intressanta talare får deltagarna en väldigt bred bild av ämnet barn och mat samt verktyg för hur man kan arbeta med mat inom småbarnspedagogiken. Vi ser verkligen fram emot dagen och tycker att vi har fått ett mångsidigt program med inspirerande talare.

Hur kan man dra nytta av lärdomarna på seminariet i sitt eget arbete? 
– Man får både kunskap som kan hjälpa att förstå barnens ätande samt verktyg för att utveckla maten och måltiden i den egna verksamheten. Flera av talarna har också gett ut böcker som det finns möjlighet att köpa under dagen. I rekommendationerna om måltiden inom småbarnspedagogiken Mat ger hälsa och glädje betonas också måltidspedagogiken väldigt starkt och under dagen ges många verktyg för detta.

 


Seminarium 30.1, kl. 9.30–14, Kasarmin salit, Helsingfors

Hur väcker man barnens intresse för mat och hur uppmuntrar man dem att våga smaka? På projektet Tack för maten!s slutseminarium får alla som jobbar med barn och mat en rejäl inspirationskick. Målgruppen är daghems- och kökspersonal. Seminariet är kostnadsfritt för deltagarna och under tillfället bjuder vi på morgonmål och en trerätters lunch. 

09.30 Morgonmål & MiniBokmässa

10 Öppning av seminariet: Projektet Tack för maten!, slutrapporten presenteras
Sofia Gynngärds, Projektledare för Tack för maten!, Marthaförbundet
Jenni Haapala, Projektkoordinator för Tack för maten!, Marthaförbundet

10.30 Ett år med måltidspedagogik på dagis 
Monica West
, daghemskock på Lekskolan Regnbågen                

10.45 Måltidspedagogik – en grund för hållbara matvanor
Hanna Sepp
, universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad samt entreprenör, läromedelsförfattare och föreläsare

11.30 Barnens matvanor och daghemsmåltiden från en forskares synvinkel
Eva Roos
, ledare för DAGIS-studien, Folkhälsan

12–13 Trerätters lunch i restaurangen Latva

13 Kockarnas och pedagogernas yrkesroll
Karolina Sparring
, kursledare, Mosebacka Matstudio och produktansvarig matkreatör och matstylist, Linas Matkasse

13.30 Hur känner vi smak?
Mari Sandell
, lektor, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus och docent, Biokemian laitos, Turun Yliopisto

Slutord och tack

14 Seminariet avslutas

Anmälan: https://www.lyyti.in/Tack_for_matenseminarium_6230.

 

Karin Lindroos

Läs, lär dig mer och använd gärna vårt material!
Kokboken Tack för maten! delades sommaren 2018 ut till 3-åringar födda 2015 i svenskfinland. Kokboken delas också ut under Marthaförbundets kurser riktade till familjer. Våren 2019 kommer kokboken till salu. Läs mer om boken här


"Sköna böna, snärtiga ärta" är Ungmarthas och projektet Tack för maten!s växtproteinmaterial riktat till barn och unga. Den 16-sidiga broschyren lyfter spännande fakta om baljväxter, enkla recept, sinnesövningar och pyssel som man kan göra med barn hemma eller på daghem, i skolan, på klubbar eller eftis. Materialet kan läsas på issuu.com/marthaforbundet. Broschyren kan beställas till daghem, eftisar och övrig barnverksamhet. Beställ broschyren genom att meddela önskad mängd och postadress till ung@martha.fi. 

Ladda ner och printa ut säsongsguiden!


Vårt inspirationspaket för daghem, läs mer och beställ. Eftismaterial, 10 euro + porto

  • Sex veckors mellanmålsmeny
  • Recepthäfte, A4, 20 sidor
  • Övningar för smakskola enligt saperemetoden, A5, 20 sidor
  • Mysteriepåse

För beställningar, kontakta Marika Danielsson på marika@martha.fi eller tfn 044 735 4971.

 

 
Den gemensamma måltiden ger barnen en trygg punkt i vardagen. Men den har även många andra fördelar. Projektet Tack för matens projektledare Sofia Grynngärds och informatör Karin Lindroos diskuterar vikten av att äta tillsammans.Lyssna på Marthapodden och avsnittet Våga smaka!, där projektkoordinator Ann-Louise pratar om barn och smak och hur man uppmuntrar barnen att våga smaka på nya livsmedel.


Följ oss!


Finlands Svenska Marthaförbund r.f.
Medelhavsgatan 14 C
00220 Helsingfors

Telefon 044 402 6884
E-post fornamn.efternamn@martha.fi


Tillverkad i Finland med   av Webbhuset