Projektet Tack för maten!

Syftet med Marthaförbundets projekt Tack för maten! är att engagera de privata svenskspråkiga daghemmen i Svenskfinland i att utveckla måltiden och bespisningsverksamheten. Projektet riktar sig till såväl barn, föräldrar, daghemspersonal som kökspersonal. Med projektet vill vi hjälpa daghemmen att utveckla måltiden och bespisningen på daghemmen som helhet.

Under projektet ordnas smakskola för barnen. Barnen får bekanta sig med mat och nya smaker enligt Saperemetoden. Smakskolan ingår som en del av daghemmets ordinarie verksamhet. I samband med smakskolan handleds daghemspersonalen. Vi ger tips och idéer på hur man kan främja en sund och nyfiken inställning till mat.

Marthaförbundet går tillsammans med kökspersonalen genom frågor kring bland annat upphandling, meny, pris och svinn.  Vi jobbar för en säsongsanpassad och närproducerad lunch samt utveckling av grönsakstillbehör och mellanmål.

Till föräldrar och barn erbjuder vi trevliga familjematlagningstillfällen där vi kockar enkla och smakliga måltider tillsammans. Under tillfällena kan man få råd, tips och inspiration till matlagningen hemma.

Projektet genomförs med finansiering av Brita Maria Renlunds stiftelse och är kostnadsfritt för daghemmen.

Tack för maten! våren 2015

  • 25.3 Smakskola 3, Gunghästen, Åbo
  • 25.3 Familjematlagning, Kolibridalens daghem, Vasa
  • 25.3 Familjematlagning, Villa Solaris, Åbo
  • 26.3 Smakskola 3, Villa Solaris, Åbo
  • 30.3 Smakskola 3, Folkhälsans daghem, Vasa
  • 31.3 Smakskola 2, Månsas lekis, Helsingfors
  • 31.3 Smakskola 3, Kolibridalens daghem, Vasa
  • 31.3 Familjematlagning, Månsas lekis, Kokvrån
  • 1.4 Familjematlagning, Kolibridalens daghem, Vasa
  • 2.4 Smakskola 4, Kolibridalens daghem, Vasa

Kontakta oss!

Sofia Grynngärds
projektledare i Vasa
050 517 2958
sofia.grynngardsATmartha.fi

 

Ann-Louise Ahrenberg
projektkoordinator i Helsingfors
050 388 0848, ann-louise.ahrenbergATmartha.fi