Medlemsformer och -avgifter

De flesta marthor är ordinarie medlemmar. I medlemskapet ingår medlemstidningen Martha. Medlemsavgiften utgörs av en förbunds-, distrikts- och föreningsavgift och kan därför variera medlemmar emellan. Information om detta får du i ett brev i samband med att du blir medlem, brevet skickas ut till nya medlemmar fyra gånger per år.

Ordlista

Marthakrets: En krets är en underavdelning till en marthaförening.
Marthaförening: Alla marthaföreningar är självständiga föreningar med en egen styrelse. Alla föreningar hör till ett distrikt och finns vanligtvis representerade i distriktsstyrelsen.
Distrikt: Marthadistrikten ska företräda de marthaföreningar och -kretsar som verkar inom dess område samt främja samarbetet mellan dem och med Marthaförbundet. Distrikten med dess medlemföreningar utgör medlemskåren i förbundet.
Marthaförbundet: Marthaförbundet är takorganisation för marthorna med anställd personal som förverkligar de beslut som fattats på vår- och höstmötena, bevakar och ger utlåtanden till myndigheter och beslutsfattare, tar initiativ, lämnar in skrivelser, förverkligar styrelsens visioner med mera. Vår- och höstmötet besluter om bland annat förbundets verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter.
UngMartha: Ungmartha är Marthaförbundets barn- och ungdomsorganisation.
Direkt medlem: Privatpersoner eller sammanslutningar med rättshandlingsförmåga kan bli direkta medlemmar i förbundet.
Understödande medlem: Privatpersoner eller sammanslutningar med rättshandlingsförmåga som vill stödja förbundets syfte och verksamhet kan bli understödande medlemmar.

     
I spalten till höger kan du läsa om de olika typerna av medlemskap.

Bli direkt medlem i Marthaförbundet!

Fyll i nedanstående formulär, så blir du direkt medlem i Marthaförbundet och får Martha hem i brevlådan sex gånger per år.

Ja, jag vill bli martha och blir direkt medlem i Marthaförbundet för ett pris om 45 euro. Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig.

Marthadistrikt, -föreningar & -kretsar

Marthaförbundet är indelat i distrik, marthaföreningar och -kretsar. Klicka på länkarna nedan för att bekanta dig med distrikten och de föreningar och kretsar som har egna webbsidor. Föreningar och kretsar som inte har egna webbsidor finns listade på distriktens webbsidor.

Borgå Marthadistrikt

Helsingfors Svenska Marthaförening

Mellersta Nylands Marthadistrikt

Västra Nylands Marthadistrikt

Åbolands svenska Marthadistrikt

Ålands Marthadistrikt

Österbottens Marthadistrikt

Östra Nylands Marthadistrikt

Spamfilter
Skriv siffran 4 med bokstäver:

Bli martha i en förening

Om du redan vet vilken marthaförening du är intresserad av, kan du kontakta den direkt. Du kan också fylla i fomuläret på ditt distrikts webbsida - direktlänkar nedan. Orföranden från ditt distrikt kontaktar dig för att föreslå lämpliga marthaföreningar.

Ge en gåva som varar länge!

Förutom vår medlemstidning, tidskriften Martha, som utkommer med sex nummer per år, erbjuder vi varje enskild martha ett forum för samhällsengagemang och kreativitet. Att vara martha är en livsstil. Det är kunskap och idéer, nätverk och gemenskap, det är roligt och lustfyllt. Det finns lika många sätt att vara martha som det finns medlemmar. Och vi är många, närmare 10 000 finlandssvenska kvinnor och män.

Olika medlemskap

Privatpersoner kan bli direkta medlemmar i förbundet för ett pris om 45 euro. Privatpersoner eller sammanslutningar med rättshandlingsförmåga som vill stödja förbundet kan bli understödande medlemmar för ett pris om 200 euro. Vill man ta en aktiv roll i vår verksamhet, kan man överväga att gå med i en krets eller förening. En prenumeration på Martha ingår alltid i medlemsavgiften.

Om du vill ge ett medlemskap i gåva

Som gåvogivare betalar du medlemsavgiften för gåvomottagaren, men hon måste själv skriva in sig som medlem i Marthaförbundet. Be alltså gåvomottagaren gå in på denna sida och fylla i nedanstående formulär med både sina egna och gåvogivarens uppgifter. Ifall gåvomottagaren inte har tillgång till internet, kan du också ladda ner och skriva ut en talong här.

Vi sänder gåvogivaren en vanlig faktura med posten i början av år 2014.

Ja, jag vill bli martha och får ett medlemskap i Marthaförbundet som gåva. Fyll i formuläret och tryck sedan på Skicka-knappen.

Gåvomottagarens uppgifter

Om du har fått ett medlemskap i gåva och vill skriva in dig
som medlem i Marthaförbundet, fyll i fälten nedan.
Godkännande:
 Ja tack, jag vill bli medlem i Marthaförbundet. Jag blir direkt medlem i förbundet. 
 
 
Ditt namn:
 
Adress, postnummer och ort:
 
Ditt födelsedatum:
 
Ditt telefonnummer:
 
Din e-post:
 

Gåvogivarens uppgifter

Om du får ett medlemskap i gåva, fyll i fälten nedan.
En faktura skickas med posten till gåvogivaren i början av 2014.
Gåvogivarens namn:
 
Adress, postnummer och ort:
 
Telefonnummer:
 

Säkerhet

För att förhindra skräppost ber vi dig fylla i orden i fältet nedan
innan du trycker på Skicka.